КИРИЛИЦА: Кой измисли азбука?

kirili-metodii

Имало едно време, някъде през IX век, в град Солун, на брега на Егейско море, живеели двамата братя Константин и Михаил… Чакайте, чакайте!  Да не говорите за Кирил и Методий?

Оказва се, че известните на цял свят братя Кирил и Методий по рождение се казват Константин и Михаил! Методий получил това име след своето кръщаване, а неговият брат Константин станал Кирил почти преди своята кончина, приемайки монашество.

ДЕТСТВО

Методий бил най-големият от седем братя, а Константин – най-малкият. Произхождат от аристократично и богато семейство. Техният баща Леон (Leontios) заемал длъжността – помощник на градския управител, а майка им, Мария, най-вероятно имала славянско потекло, защото братята от малки говорили славянски език също толкова добре, колкото и гръцки.

Момчетата много рано губят баща си и покровителството върху децата взима великият логпед Теоктист, който бил близък приятел на семейството, а същевременно – втори човек в Империята. Още от малък Константин показва много добри резултати в ученето и дори необичайни за това време способности учейки се в солунското училище като още преди да навърши петнадесет години чете книги на видните църковни фигури и философи. За детството на Методий е известно по-малко, но дори това, което имаме, доказва, че и той показвал отдаденост към ученето. И така през 843 година логопедът записва и двамата братя в известната и много престижна по това време Магнаурска школа (тогава тя била нещо като сегашния Оксфорд или Кеймбридж). Там заедно с императорския син Константин и Методий се обучават при най-добрите учители от столицата на антична култура, философия, реторика, геометрия, аритметика, астрономия, музика и разбира се различни езици.

КАРИЕРА или не точно

След края на обучението си всички очаквали, че Константин ще сключи много изгоден брак с кръщелничката на логопеда, но той се отказва и започва службата като хартофилакс (буквално „хранител на библиотеката“) в Света София, Константинопол. В днешно време би се равнявало на званието – академик. Въпреки всички предимства на позицията, Константин напуска мястото и се оттегля в един от манастирите на черноморския бряг, където определено време живее в усамотение. След това, почти насилствено е върнат в Константинопол и определен да преподава философия в същатата Магнаурска школа. От тогава получава прякора Константин Философ.

Още през 843 година Методий получава пост на управител на една от административните области близо до Солун, но подобно на брат си, неочаквано за всички през 851 година се отказва от кариерата си и започва да води монашески живот.

През 856 година Теоктист умира от насилствена смърт. Константин заедно със своите ученици Климент (впоследствие известен като Климент Охридски), Наум и Ангеларий пристигат в монастира, където ги посреща като игумен неговият брат Методий. Там около Константин и Методий се събира група на поддръжници и се заражда мисълта за създаването на славянска азбука.

СЪЗДАВАНЕТО НА АЗБУКАТА

Според една от теориите, Константин-Кирил и Методий са създали първата славянска азбука – глаголица, а кирилицата била създадена чак след смъртта им от техните ученици, водени от Климент Охридски, и била наречена в чест на един от техните учители Кирил – „кирилица“. Неопровержими доказателства за това няма. Известно е само, че Константин и Методий са измислили първата славянска писменост, взимайки за основа гръцката азбука и допълвайки я с нови букви. Успели да уловят основните звуци в познатия им от детство славянския език (най-вероятно прабългарски) и да намерят за всеки от тях буквени обозначения. Четейки старославянски произнасяме думите така, както са изписани, затова в старославянски език няма разминаване между звучене на думите и тяхното произношение, както например има в английския или френския езици. А дали тази писменост била глаголица или кирилица – спорове продължават до ден днешен.

И ОЩЕ?

Константин и Методий остават в историята не само благодарение на изобретяването на славянската азбука. Множество мисии и преговори със съседните държави завършват благополучно, именно благодарение на тях. Самият Константин няколко пъти се опитва да се откаже от светските работи, но не му дават да прекарва много време в усамотение. Като най-добър проповедник, защитник на православието и прекрасен дипломат той заедно с брат си са изпратени да участват в дебати и да разрешават конфликти в съседните държави.

КРАЙ или НАЧАЛО

Този напрегнат живот подкопава силите му и на 42 години се разболява сериозно. Усещайки близкия си край, приема монашество и променя името си от Константин на Кирил, познато и до ден днешен. След това живее само още 50 дни. Преди смъртта си сам чете изповедалната си молитва, казва сбогом на брат си и своите ученици и тихо умира на 14 февруари 869 година в Рим. Случило се, когато братята за пореден път дошли да търсят при Папата защита на своето дело – разпространяването на славянската писменост. Веднага след смъртта му е изрисувана негова икона, а той е погребан в църквата на Св. Климент в Рим.

Преди смърта си Кирил казва на брат си: „Ние с теб сме като два вола; от тежкото бреме единият падна, но другият трябва да продължи напред“. И той продължил… Методий живял още 16 години. Изпитвайки лишения и трудности, той не оставил великото им дело – превел свещенните книги на славянски език, проповядвал православната вяра, кръщавал славянския народ. Методий намира своята смърт на 6 април 885 година, оставяйки за свой наследник най-добрия си ученик, архиепископ Горазд, и около двеста обучени от него свещеници-славяни.

Ето какви са били Солунските братя – ПРОСВЕТИТЕЛИ. Ето на кого дължим нашата писменост, нашата история. Нека се замислим за това, когато следващия път пишем на компютъра си…