Домейн Азбука – Г

04-g-gaidarКъде се е чуло за хоро народно без да е водено от гайдар и/или тъпанджия?

Българската гайда е духов музикален инструмент. Мехът й е обработена ярешка или козя кожа, а „душата“ й е пискунът, защото налягането, създадено от притискането на меха, кара „перцето“ на пискуна да издава трептения, които се превръщат в звуци. Има три вида гайди – каба, джура и македонска. Каба гайдата се среща само в Родопите и се отличава с мекота на звука и дълбочина на тона. Тя е най-ниско звучащата гайда в света. Джура гайдата се среща в цяла България без Родопите. Тя звучи по-високо от каба гайдата, а средно звучене дава Македонската гайда, която се среща в Пиринска, Вардарска и Егейска Македония.

Гайдата е древен инструмент и то не само по нашите земи. Както траки, славяни, и българи, така и народите в европейските страни, но и от Близкия Изток и Индия са били изкусни свирачи.

БЪЛГАРИЯ В РЕКОРДИТЕ НА ГИНЕС: България официално е първата държава, поставила световен рекорд на Гинес с гайди с опитът на 16 май 2012 година, при който 333 родопски каба гайди озвучиха едновременно зала 1 на НДК.

Вижте цялата азбука тук: cyrillicregistry.com/bg/domain-bgazbuka