Домейн Азбука – О

15-O-ovchar-bg-domain-azbukaИмало едно време едно овчарче. То си пасяло овчиците на хълма, но му било много скучно. За да се разнообрази то поело дълбоко дъх и започнало да вика: „Вълк, вълк, вълк нападна овцете!“

Селяните се затичали към хълма, за да помогнат. Когато обаче пристигнали, те не видели вълк. Овчарчето се изсмяло подигравателно в ядосаните им лица. „Недей да викаш вълк, овчарче, когато няма вълк!“ – казали селяните.
Малко по-късно, овчарчето отново извикало силно: „Вълк, вълк, вълк нападна овцете!“ Момчето наблюдавало присмехулно как селяните пак тичат нагоре по хълма да му помогнат да изгони вълка.

Малко по-късно овчарчето видяло истински вълк да се промъква към стадото. То скочило на крака и започнало да вика с пълен глас: „Вълк! вълк!“ Селяните обаче помислили, че овчарчето пак ги лъже и не се качили на хълма да изгонят вълка. След залез слънце всички се чудили защо овчарчето не се е върнало със стадото в селото. Селяните се качили на хълма и намерили момчето да ридае. „Наистина вълк нападна стадото и го разпръсна! Аз виках вълк, вълк. Защо не дойдохте?“

Един старец се опитал да успокои момчето докато слизали по хълма. „Утре ще ти помогнем да намериш изгубените овце“ – казал той и сложил ръка на рамото му. – „Никой не вярва на лъжец… дори когато той казва истината.“

Вижте цялата азбука тук: cyrillicregistry.com/bg/domain-bgazbuka