Акроними в интернет

internetatlas-01

Случва ли ви се често да видите непознати термини и съкращения? С този списък ще ви помогнем да разберете онези, свързани с домейни и интернет:

AfriNIC The African Network Information Center
AfriNIC е регионален интернет регистър (RIR). Oтговаря за администрацията и регистрацията на IP адреситe в региона на Африка.

APNIC The Asia Pacific Network Information Centre
APNIC е регионален интернет регистър (RIR). Отговаря за администрацията и регистрацията на IP адресите в Азиатско-тихоокеанския регион, включително Япония, Корея, Китай и Австралия.

ASO Address Supporting Organization
ASO е Организация за подкрепа на Адресите и дава указания на Съвета на директорите на ICANN относно политически въпроси, свързани с разпределението и управлението на IP адреси.

ccTLD Country Code Top Level Domain
Двубуквените домейни, като напр. .uk (Великобритания), .de (Германия) и .jp (Япония), се наричат национални домейни от първо ниво (ссTLD) и съответстват на държава, територия, или друго географско място.

DNS Domain Name System
Системата за имена на домейни (DNS) помага на потребителите да намерят “пътя” в Интернет. Всеки компютър има свой уникален адрес в Интернет – точно като телефонен номер – който е доста сложна поредица от числа. Нарича се “IP адрес” (съкращението IP идва от интернет протокол). IP адресите са трудни за запомняне. DNS прави използването на Интернет много по-лесно като трансформира IP адреса в позната редица от букви (име на домейна). Така че, вместо да пишем 207.151.159.3, можем само да напишем www.internic.net. DNS е устройството, което прави адресите лесни за запомняне.

GAC Governmental Advisory Committee
GAC е консултативен комитет, състоящ се от представители на националните правителства, многонационални неправителствени организации и организации, създадени на базата на международни споразумения. Неговата функция е да съветва Съвета на ICANN по въпроси, свързани с правителствата.

GNSO Generic Names Supporting Organization
GNSO е организация, отговаряща в ICANN за общите домейни от първо ниво (.com, .net, .org и др.).

gTLD Generic Top Level Domain
Повечето домейни от първо ниво с три или повече знака се посочват като “общи” (generic) домейни или само като “gTLDs”.

IANA Internet Assigned Numbers Authority
Службата за присвояване на имена и адреси в интернет е основно отговорна за надзора на разпределение на IP адресите, съгласуване на параметрите, зададени в протоколите, с техническите стандарти на Интернет, както и управлението на DNS, включително делегирането на домейни от първо ниво.

ICANN The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN) е международно организирана, нестопанска организация, отговорна за разпределението на Internet Protocol (IP) в адресното пространство, за мениджмънта на общите (gTLD) и на тези на държавите (ccTLD) домейни от първо ниво.

IDNs Internationalized Domain Names
IDNs са имена на домейни, които включват символи от други езици, които не включват двадесет и шестте букви на основната латинска азбука “A-Z”.

ISP Internet Service Provider
ISP е компания, която предоставя достъп до Интернет на организации и/или физически лица. Услугите, предоставяни от интернет-доставчиците може да включват уеб хостинг, електронна поща, VoIP (интернет телефония), както много други приложения.

LACNIC Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry
LACNIC е регионален интернет регистър (RIR) за Латинска Америка и Карибския регион.

PDP Policy Development Process
PDP e набор от формални стъпки, определени в устава на ICANN, за ръководене на стартиране, вътрешен и външен преглед, необходимо време, както и начин за одобрение на политиките, необходими за координиране на системата на глобалния интернет на уникални идентификатори.

RIPE and RIPE NCC Reseaux IP Europeens
RIPE NCC регионалния интернет регистър (RIR) за Европа и околните райони, изпълнява координационни дейности за организациите, участващи в RIPE. RIPE е отворена и доброволна организация, която се състои на европейските доставчици на интернет услуги.

RIR Regional Internet Registry
В момента са пет регионалните регистри: AfriNIC, APNIC, ARIN, LACNIC и RIPE NCC. Тези организации с нестопанска цел са отговорни за разпространението и управлението на IP адреси на регионално ниво, на доставчиците на интернет услуги и местните регистри.

SO Supporting Organizations
Специализирани консултативни органи, които съветват Съвета на директорите на ICANN по въпроси, свързани с имена на домейни (GNSO и CCNSO) и IP адреси (ASO).

TLD Top-level Domain
Домейните от първо ниво са имената на върха на йерархията на именуване на DNS. Те се появяват в имена на домейни като поредица от букви след последната (най-дясно) “.” като “net” в “www.example.net”. Често използвани TLD включват .com,. net, .edu, .jp,.de, и др.

WHOIS
WHOIS Интернет протокол се използва за бази данни с цел получаване на информация за регистрацията на име на домейн (или IP адрес). Споразуменията на ICANN за gTLD-та изисква регистрите и регистраторите да предлагат интерактивна уеб страница и порт 43 WHOIS услуга, осигурявайки свободен обществен достъп до данни за регистрираните на домейни. Тези данни обикновено се наричат “WHOIS данни”, и включват елементи, като дати на на регистрация и на изтичане на домейн, сървърите на домейна, информация за контакт с регистранта и определени административни и технически контакти.

WHOIS услугите обикновено се използва за идентифициране на притежателите на домейни за бизнес цели и да се определят страните, които са в състояние да коригират възникнали технически проблеми, свързани с регистриран домейн.