Контакти

тел.: +41 22 929 57 44
Е-mail: secretariat@corenic.org

Офис на домейни .сайт, .онлайн:
 1528, България, гр. София, Дружба, ул. 5007, №3

В случай на нарушение

Свържете се с нас в случай на нарушение или злоупотреба:

Илия Базлянков
Председател на управителен съвет на асоциация CORE 

Е-mail: secretariat@corenic.org
Офис на асоциация CORE: 2, Cours de Rive – CH-1204, Geneva, Switzerland