За нас

Стартирането на домейните .САЙТ и .ОНЛАЙН е един от последните проекти на международна асоциация CORE. Веднага, щом стана ясно, че нашата целева аудитория са държавите, боравещи с кирилица, CORE съдаде офис в столицата на България — София.
Проверете, къде можете да се срещнете с нас.

Илия Базлянков

Председател на Изпълнителния Комитет на CORE

Екатерина Дурева

Мениджър Проекти

Тетиана Иванова

Марктинг и Комуникации

Нели Марчева

Мениджър Операции

За CORE

CORE е организация с нестопанска цел на интернет-регистратори на имена на домейни. Тя развива, обработва и популяризира ресурси на домейни както за регистри и регистратори, така и за собственици на домейни.

Според устава, целта на CORE е да управлява съвместна система за регистриране на имена на домейни в Интернет на икономично-ориентирана основа.

CORE е създадена през 1997 г. в съответствие с Меморандум за разбирателство за общи домейни от първо ниво с цел да осъществява стартирането на нови домейни.

CORE е ICANN акредитиран регистратор и в момента се занимава с регистрацията на имена на домейни. Системата за свързване позволява на членовете на CORE да имат пряк достъп към регистрациите и да поддържат информация за домейни в общата база данни и на сървъра  Whois. Членовете на CORE ползват обща система като технически ресурс, но се конкурират по цена, качество на услугите и реклама. CORE не се занимава с директна регистрация на домейни. Пълен списък на организациите-членове на CORE може да се намери на  corenic.org

Заедно със своите членове CORE е активен член на ICANN, DNSO и Групата на регистраторите на ICANN. CORE подкрепя стартирането на нови домейни и тяхното позициониране като социално полезен ресурс.