Отведайте наших доменов на РИФ+КИБ 2015!

Апрель подходит к концу, а значит что? Значит, приближается одно из главных событий русского Интернета — конференция РИФ+КИБ 2015! И, конечно, домены .сайт и .онлайн не могли остаться в стороне. Но обо все по порядку. (more…)

Taste our domains on РИФ+КИБ 2015!

April is about to end, what does this mean? It means that one of the biggest Russian Internet events is approaching, namely the conference “РИФ+КИБ 2015”… and of course the domains .САЙТ и .ОНЛАЙН could not stay apart. But first thing first. (more…)

Владивосток.онлайн — пред очите на всички

Посвещава се на всички градове и села.
Времето лети, технологиите се развиват, а нашият свят става все по-зависим от информацията. Хората са свикнали толкова бързо да получават отговори на своите въпроси, че понякога не се замислят за произхода и правдоподобността на получената информация. Ето, точно затова трябва да се създават сайтове, предлагащи истинска, актуална и необходима информация, дори и в рамките на определено населено място. Пример за такъв сайт е владивосток.онлайн. (more…)

Владивосток.онлайн — на глазах у всех

Всем городам и селам посвящается.
Время летит, технологии развиваются, а наш мир становится все зависимее от информации. Люди настолько привыкли быстро получать ответы на свои вопросы, что порой не задумываются об источниках и правдоподобности получаемой информации. И именно поэтому важно создавать сайты, предоставляющиее реальную, актуальную и необходимую информацию, пусть даже и в рамках определенного населенного пункта. Примером одного из таких сайтов является сайт владивосток.онлайн. (more…)

Пиратия.онлайн — в търсене на съкровища

Понякога толкова ни се иска да захвърлим важните дела и задълженията си и да станем отново безгрижни тийнейджъри, които мислят само за компютърни игри и забавления. Може би това не е съвсем правилно, но понякога можем да си позволим. Днес ви предлагаме да си припомните детството и да се върнете в тайнственият свят на пиратите и съкровищата — пиратия.онлайн! (more…)