България ще бъде домакин на международното ежегодно събитие Европейски диалог за Интернет Управление (EuroDIG) 2015 с местен организатор УНИКАРТ ЕООД и институционален партньор Министерство на транспорта, информационните технлогии и съобщенията (МТИТС), което ще се проведе в Кемпински Хотел Зографски в София на 4 - 5 юни 2015 г.

Какво е EuroDIG?

EuroDIG не е обичайна конференция, организирана от определен екип от хора. EuroDIG е отворена платформа, където всеки, който желае, може да се включи в процеса й и съставянето на програмата й като изрази и предложи теми за дискутиране, теми, свързани с належащи проблеми и въпроси от Интернет сферата.

Всяка година EuroDIG се провежда в различна Европейска държава, за да може да стимулира местното общество да участва в дебат от Европейско ниво. Участват всички заинтересовани страни (правителства, техническа и академична общност, бизнес и гражданско общество) и заинтересованите общества от 47-те членки на Съвета на Европа.

EuroDIG бе съзаден през 2008 година и до сега се е състоял в 7 ежегодни срещи (Стазбург 2008, Женева 2009, Мадрид 2010, Белград 2011, Стокхолм 2012, Лисабон 2013, Берлин 2014).

Процес на EuroDIG 2015:

до 31.12.2014: Oткрита покана за представяне на предложения
31.12.2021 – 27.01.2015: Онлайн гласуване на предложените теми
27.01.2015: Организационна среща в София
01.04. - 31.05.2015: Отворена Регистрация (безплатна)
04-05.06.2015: EuroDIG 2015 в Кемпински Хотел Зографски, София

Как да участвам?

До края на декември тази година всеки може да предложи теми и въпроси за дискусии (във връзка с проблеми от областа на Интернет и Интернет Управление) от свое име или от името на общност или компания, която представлява.

По време на януари месец можете да гласувате онлайн за онези теми, от предложените до този момент на сайта на EuroDIG 2015, които смятате, че имат изключително значение за дискутирането и решаването им.

Всички предложения ще бъдат представени и обсъдени наживо, кои от тях са с най-силен приоритет да влязат в програмата на EuroDIG 2015, по време на откритата Организационна среща през януари 2015 г., на която можете да присъствате и Вие, като защитите своето предложение или такова, което сте подкрепили на сайта.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ ОЩЕ СЕГА!
It is always open, always inclusive, never too late to get involved!

Comments are closed.